Podstawowe różnice pomiędzy pożyczką, a kredytem

16 lut

Podstawowe różnice pomiędzy pożyczką, a kredytemW mowie potocznej nierzadko posługujemy się określeniami takimi jak pożyczka i kredyt niemalże jako synonimami, co jest ewidentnym nadużyciem. Oba te instrumenty finansowe, bo nie sposób nazwać ich inaczej, są zupełnie różne, aczkolwiek końcowy efekt dla klienta może być taki sam – otrzymuje on do swojej dyspozycji środki pieniężne. Podstawową różnicą są regulacje prawne.

Prawo bankowe

Kredytu może udzielić tylko i wyłącznie bank, który jest instytucją działającą w oparciu o prawo bankowe. Kredyt jest więc odpowiednio regulowany, chociażby w zakresie maksymalnego możliwego oprocentowania, czy wysokości innych opłat, które zastosowane zostaną przez bank. Określa się także kwestie dodatkowych zabezpieczeń kredytu, a bank musi rzetelnie ocenić poziom ryzyka kredytowego, zgodnie z ogólnymi, obowiązującymi normami, a dopiero później w oparciu o własne regulacje. Banki są też uprawnione do udzielania preferencyjnych kredytów, działających najczęściej w oparciu o specjalne programy rządowe, takie jak na przykład mieszkanie dla młodych czy popularna jeszcze swego czasu rodzina na swoim. Bank nie musi też posiadać wszystkich pieniędzy, które pożycza.

Bankowy fundusz gwarancyjny

Wbrew obiegowej opinii, środki na kredyt nie muszą pochodzić koniecznie ze zgromadzonych w banku lokat, ale kapitał, którym dysponuje bank ma tutaj znaczenie, bowiem od tego zależy poziom do którego udzielane mogą być kredyty. Banki korzystają tutaj z możliwości kreowania pieniądza, oraz zabezpieczeń które udzielane są przez bankowy fundusz gwarancyjny. Inaczej jest wtedy gdy interesuje nas pożyczka kalkulator. Firma lub osoba prywatna, która chce pożyczyć nam środki musi je posiadać, ale mogą one pochodzić z tak zwanych lokat, wtedy gdy pożyczka udzielana jest przez kasę pożyczkowo oszczędnościową. Przeważnie jednak pożyczki, zwłaszcza te gotówkowe udzielane są przez wyspecjalizowane firmy pożyczkowe, które dysponują dosyć sporym kapitałem własnym, dającym im możliwość udzielania całkiem sporych pożyczek. W ostatnim czasie także na rynku pożyczkowym pojawiły się regulacje odnośnie takich kwestii jak maksymalne dopuszczalne oprocentowanie pożyczki.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz